HG 791/ 2010 – NORME METODOLOGICE de aplicare ale OUG 58/ 2010

HG 791/ 2010 NORME METODOLOGICE – MODIFICARE COD FISCAL SI OUG 58/ 2010

modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004, precum si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din OUG 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale,

publicata in: Monitorul Oficial nr. 542 din 3 august 2010

Reclame

LEGISLATIE CONCEDII MEDICALE

OUG 158 / 2005 – CONCEDII SI INDEMNIZATII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE

ORDIN 60/32/ 2006 – NORME METODOLOGICE DE APLICARE A OUG 158/2005

ORDIN 233/125/ 2006 – MODEL UNIC AL CERTIFICATULUI DE CONCEDIU MEDICAL

ORDIN 470 / 2010 MODIFICARE SI COMPLETAREA NORMELOR DE APLICARE A PREVEDERILOR OUG 158/2005 aprobate prin ORDIN 60/32 / 2006 ale Min. Sanatatii

Declaratia 221

Declaratia 221 – descarca format .pdf

Declaraţia se completează de către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natură, provenind din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real, venituri din cedarea folosinţei bunurilor Citește mai mult din acest articol

Declaratia 200

Declaratia 200 – descarca format .pdf

Declaraţia se completează şi se depune, în mod obligatoriu, de către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natură provenind din:

OUG Nr. 44 din 2008

Ordonanţa de urgenta nr. 44/2008

privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.

Publicata in: Monitorul Oficial nr. 328 din 25 aprilie 2008 Citește mai mult din acest articol